FEDERASYONUN AMACLARI

   
 


 

 

AEP FORMU

iletisim

FEDERASYONUN AMACLARI

TOPLU FAX

 


     
 

ÖZEK-FED
ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI FEDERASYONU
 
 

 
 
 
A)    FEDERASYONUN GENEL AMAÇLARI
 
 
Amaç 1) Her engelli bireyin eğitim hakkından yararlanması.
Amaç 2) Özel ve Destek eğitimi etkin bir şekilde bilimsel ve çağdaş medeniyetler seviyesine getirmek,
Amaç 3) Engelli bireylerin eğitimi için ailelerinin de eğitim seferberliğinin içinde yer almalarını sağlamak,
Amaç 4) Her engelli bireyin yetenekleri doğrultusunda yetiştirilip iş yaşamına aktif katılımını sağlamak,
Amaç 5) Federasyon ile engellilere eğitim veren her tür girişimleri destekleyerek eğitim ve geliştirme kalitesini arttırmak,
Amaç 6) Eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkin bir şekilde işler hale gelmesi için denetim sağlamak ve amacı dışında hareket eden kurum ve kuruluşları tespit edip kurumsallaşma dışına çıkarmak,
Amaç 7) Engellilere hizmet veren özel girişimle oluşturulmuş kurum ve kuruluşlarda görev alan personellerin hizmet içi eğitimlerini sağlayarak daha verimli hale gelmelerine olanak kılmak,
Amaç 8 ) Her ilde federasyonca belirlenmiş hukuk büroları oluşturmak ve oluşacak sorunlara anında ve yasal müdahaleler sağlamak,
Amaç 9) Engellilerin sosyal yaşama ve iş yaşamına dahil edilmesiyle ilgili projeler üretmek ve hayata geçirmek,
Amaç 10) Engelli çocuk ve birey istismarını engellemek ve bu uygulamalara maruz kalan bireyleri koruma altına alacak tesisler yapmak,
Amaç 11) Toplumda engelli ve engelsiz farkı yaratacak her tür olumsuz koşulları önceden tespit ederek gerekli düzenlemeler sağlamak,
Amaç 12) Engellilerin iş yaşamına yerleşmeleri sonrasında oryantasyon çalışmaları yürütmek.
Amaç 13) Özel Eğitim hizmetleri veren Özel Girişimle desteklenmiş kurumların personel ihtiyacını karşılayacak her tür personel ve öğretici yetiştirmek, teklifte bulunmak.
Amaç 14) İş, Eğitim ve Sosyal güvencelerle ilgili Bakanlıkların Engelli bireylerle ilgili alacakları her kararda aktif katılım sağlayarak engelliler yararına taraf olmak,
Amaç 15) Eğitim ve Çalışma hayatına dahil edilen engelli bireylerin her tür sosyal aktivitelerde etkin rol alması için imkan sağlamak ve projelerle hayata geçirmek,
 
 
 
B)    FEDERASYONUN ÖZEL AMAÇLARI VE  YAPISAL İŞLEYİŞİ:
 
1)      AİLE KURULU BAŞKANLIĞI:
Görevleri: Aile kurulu Özel eğitime muhtaç bireylerin her tür sorunlarını ve görüşlerini alıp değerlendiren ve de federasyona bu konuda öneri sunan birimdir. Bu kurul kendi içerisinde 7 üyeden oluşmaktadır.  Bu üyeler kendi arasında kurul başkanı seçerek tüm faliyetlerini federasyona karşı yürütmekle sorumludurlar. Aile sorunları ve çözüm önerileri konusunda yetkindir.
 
2)      KURUCU VE İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI:
Görevleri: Kurum kurucularının ve idarecilerinin her tür sorununun paylaşılacağı ve çözüm önerileri geliştireceği birimdir. Kurumların ekonomik ve idari sorunlarını paylaşıp çözüm önerileri geliştirmekle yükümlüdürler. Bu konuda gerekli birimlerle görüşmeler yapıp üyelere paylaşmak ve öneri alma konusunda federasyona karşı sorumludurlar. İki temel alt birimi vardır.
a)      Denetleme Birimi: Kurumların yasal sorumluluklarını yerine getirip getirmediği konusunda rutin denetlemeler yapar. Bu birim M.E.B. ile birlikte denetlemelere katılır ve tutanaklar tutar. Federasyonca belirlenmiş kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılır. Ayrıca bölgesel ihtiyaçlar ölçüsünde kurumların açılma sürecinde onay verir. Mevcut kurumların haklarını korumak için ve bölgede ihtiyaç olmaması durumunda yapılan yeni kurum açılma tekliflerini beklemeye alır.
b)     Şikayet ve Teftiş Birimi: Oluşabilecek herhangi bir kanunsuz uygulamada gerek kurumların yasal haklarını korumak için gerekse de aile, birey ve de personel haklarını korumak için işlemler yürütür. Federasyonca her ilde mevzuata hakim bir avukat görevlendirilerek oluşabilecek yasal olmayan sorunlara anında ve etkin çözümler gerçekleştirmeyi sağlar.
 
3)      PERSONEL ÖZLÜK HAKLARI BİRİMİ
Görevleri: Kurumlardaki her tür personelin görev ve sorumluluklarını ve etik kurallar çerçevesinde çalışma usullerini belirler. Özlük haklarının korunmasını ve mağdur edilmemesi için gerekli düzenlemeler hazırlar. Personel sıkıntısı gibi çözümler ile kaliteyi arttırmak için hizmet içi eğitimler ve toplam kalite çalışmaları yapar.
 
4)      PROJELER VE YENİ FİKİRLER BİRİMİ
Görevleri: Özel eğitimin güçlendirilmesi ve rehabilitasyon çalışmalarının etkin şekilde sürdürülmesi ve uygulanabilirliği arttırmak için projeler geliştirilen birimdir. Bu birim federasyona üye kuruluşların öneri ve fikirlerini geliştirip hayata geçirilmesine olanak sağlar.
 
 
C ) ÜYELERİN SORUMLULUKLARI:
Federasyona üye tüm kuruluşlara üye olduklarını federasyon birliğinde yer aldıklarını belgeleyecek tabelalar ile teşhir edilmesi sağlanır. Her üye federasyona üye olarak kendi yasal sorumluluklarının Federasyonca belirleneceğini ve Etik kurallar da dahil olmak üzere tüm yasal sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlü olduğunu kabul eder.
 
Gelen öneriler üzerine olumlu olabileceklerin yer aldığı amaçlar listesidir. Eklemek istediklerinizi ya da olumsuz gördüklerinizi lütfen mailler bildirinizi.
Saygılar.

acileylemplani@hotmail.com


 
 

 
 

Bugün 5130 ziyaretçi (9689 klik) kişi burdaydı!

 

 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol